İnsan Kaynakları

Bir firmanın kalitesi çalışanlarının kalitesi kadardır..


İnsan faktörü bizleri başarıya taşıyan ana güçlerden biridir. İnsan kaynakları açısından bakıldığında, ortak kurumsal değerleri temel alan genel yönetim ilkeleri, öncülük, saygınlık, kalite, katılımlı yönetim, tam bilgilendirme, esneklik, değer yaratma ve yetkilendirme kavramları çerçevesinde bütünleşir.
 
İnsan kaynaklarının en etkin ve verimli biçimde kullanılması ve yönetim gücünün Topluluk hedefleri doğrultusunda yönlendirilmesi amacıyla sürekli kaliteyi iyileştirici süreç ve sistemlerle bireysel performansı ve takım performansını geliştirmek; çalışanlara profesyonel bir iş ortamı ve kariyer geliştirme fırsatları yaratmak en önemli hedeflerimizden biridir.


BÜYÜKKARCI Şirketler Grubu İnsan Kaynakları olarak, yetenekli ve başarılı kişileri bünyemize katma ve gelişmelerine katkı sağlayarak uzun yıllar birlikte çalışma ilkesini benimsiyoruz.


Çalışanlarımızın aidiyetlik duygusunu yaşayarak, BÜYÜKKARCI Şirketler Grubu Ailesinin bir üyesi, bir parçası olduğunun farkındalığını hissetmeleri temel ilkemizdir.

İnsana yaptığımız yatırımın kuruma katma değer katacak sonuçlara dönüşeceğine olan inancımızdan, kurulduğumuz günden bu yana öncelikle insana yatırım yapıyoruz.
 
Sahip olduğumuz kurum kültürümüz ise, başarımızın en önemli anahtarlarından birisidir... Dinamik yapımız gereği aramıza katılanların aynı kurum kültürüne sahip olabilmelerini sağlayabilmek amacıyla kapsamlı oryantasyon programları uyguluyoruz. Her çalışanın kendi işiyle ilgili konularda sorumluluk almasına ve inisiyatif kullanmasına olanak tanıyoruz.


İnsan Kaynaklarında Kalite politikamız;

 • Çalışanlarımızın insani değerlerine saygı,

 • Yalın organizasyon yapısı ile doğru yetkilendirme,

 • Etkin eğitim programları ile önce çalışanların gelişimini sağlayarak kurumsal gelişim sağlamak,

 • Kaliteli personel seçimi,

 • Gelişerek değişimde ortak kültür oluşturma,

 • Kariyer planlama imkanları,

 • Etkin performans değerlendirme sistemi ile yüksek motivasyon ve gelişim sağlama,

 • Sosyal etkinliklerle aidiyet, birlik ve beraberlik sağlama.


  İşe Alım


  Tüm seçme yerleştirme sürecimiz “Personel Talep ve İşe Alım Prosedürü” müzde tanımlanmış kurallar çerçevesinde yürütülür.
   
  Tüm başvurular titizlikle incelenir ve başvuru anında açık bir kadro olmasa da, adaylar rutin olarak yapılan genel mülakatlara davet edilebilir, ihtiyaç olduğunda adayların başvuruları tekrar incelemeye alınır. Yapılan yetkinlik bazlı mülakatlar sayesinde kalıcı olmayı hedefleyen ve başarılı kişiler istihdam edilir.


  Personel Seçme ve Yerleştirmedeki ana ilke hiç bir ayrım yapmadan ve ayrıcalık tanımadan işin gerektirdiği yetkinliklere sahip adaylara eşit fırsat vermek ve ilerleme olanağı sağlamaktır.


  Başvurular sırasında, ilgili pozisyonun gerekleri doğrultusunda öğrenim, deneyim önemli olmakla birlikte, görüşmelerde gözlenen kişisel nitelikler ve yetkinlikler de, adayın seçiminde önemli rol oynar.


  Performans Yönetimi


  Büyükkarcı Grup olarak, somut, ölçülebilir hedeflere ve karşılıklı iletişime dayalı performans değerlendirmesiyle, çalışanlarımızın eğitim ihtiyacının belirlenmesi, kariyer haritalarının oluşturulması ve adil ücret politikasının sürdürülebilmesi temel amacımızdır.


  Kariyer Yönetimi     


  Büyükkarcı Grup olarak, hedeflerini sürekli olarak başaran ve aşan, kendini bulunduğu konumun üzerindeki sorumluluklar için hazırlayan, zorlayıcı görevlere istenmeden talip olan, davranışları ve kişisel kalitesi ile görünür fark yaratan her kademedeki çalışanlarımızı en etkin şekilde değerlendirilmekteyiz.


  Yüksek performans ve potansiyel sahibi olduğunu kanıtlayan, kilit görevlerde çalışan tüm çalışanları şirketimizin beşeri sermayesi olarak kabul ederiz. Gelecekteki kariyerlerinde hangi yönde ilerleyebileceklerini, bunun için gereken eğitim ve gelişim uygulamalarının neler olacağını belirler ve uygularız.


  Eğitim ve Gelişim


  Çalışanlarımızın bireysel gelişimlerini ve sorumluluk alanlarıyla ilgili yetkinliklerini arttırabilmek amacıyla eğitim olanakları sağlanmaktadır. Büyükkarcı Grup olarak, belirlediğimiz vizyona ulaşmamızda, en önemli etkenin sürekli değişim ve gelişim olanaklarının sağlanması olduğunu biliyor ve çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz.


  İş Başvurusu


  Türkçe veya İngilizce özgeçmişlerinizi;

  ik@buyukkarci.com adresine ya da 0 232 472 18 88 faks numarasına göndererek başvuruda bulunabilirsiniz. 


  Designed by Konseptiz